Collectiewebsite Gemeente Lisse

Deelnemers

Historische Vereniging Oud Lisse

Geschiedenis van De Vereniging Oud Lisse

De Vereniging Oud Lisse is opgericht in 1991 uit verontwaardiging over de plotselinge sloop van een aantal oude, beeldbepalende villa's in het noorden van het dorp. De Vereniging zet zich vanaf die tijd op krachtige wijze in voor het behoud van beeldbepalende panden, bomen en landschappen in de gemeente.

Na jaren op de barricades te hebben gestaan worden het cultuurhistorisch belang en de doelstellingen van de Vereniging nu algemeen, ook door de gemeentebestuurders, erkend. Leden van de vereniging hebben zitting in gemeentelijke commissies die te maken hebben met de ontwikkelingen in het dorp, bijvoorbeeld de Monumentencommissie.

Als erkenning voor het werk van de Vereniging ontving zij in 2001 de gemeentelijke Vrijwilligersprijs. 

Sinds begin 2002 krijgen de leden van de Vereniging Oud Lisse elk kwartaal het Nieuwsblad van de vereniging thuisgestuurd.

Sinds 2012 is onze vereniging aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs aan culturele ANBI's geldt vanaf 2012 een extra giftenaftrek.

Doelstelling van de Vereniging Oud Lisse

De Vereniging Oud Lisse stelt zich ten doel het behoud van het cultureel historisch erfgoed in de gemeente en de streek, in het bijzonder beeldbepalende panden, bomen en landschappen. De Vereniging doet onderzoek naar lokale historie en dorpscultuur, zowel in woord als in beeld en draagt deze kennis uit.

Lidmaatschap van de Vereniging

Het is eenvoudig om lid te worden van de Verenging Oud Lisse. Mail of schrijf uw naam en adres aan de secretaris met de vermelding Nieuw Lid VOL (zie adres hieronder) en maak € 16,50 over naar Rabobankrekening NL95RABO0376534400 t.a.v. Vereniging Oud Lisse, te Lisse.

U ontvangt dan vier maal per jaar het Nieuwsblad van de Vereniging. Meerdere malen per jaar organiseert de Vereniging thema-avonden o.a. 9 lezingen per jaar, die iedere keer druk worden bezocht. Eenmaal per jaar ook is er een Jaarvergadering waarop met de leden wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en wordt vooruit gekeken naar de geplande activiteiten in het komende jaar. Na de pauze is er steeds een boeiende lezing of iets dergelijks. Ook deze vergadering wordt jaarlijks druk bezocht.'

De Vergulde Zwaan', Centrum voor Cultuurhistorie Duin- en Bollenstreek, 1e Havendwarsstraat 4, Lisse is de thuisbasis van de Vereniging. Daar zijn de werkgroepen actief die zich bezig houden met bijv.

- genealogie

- heemkunde

- bouwkunde (monumenten en ruimtelijke ordening)

- archeologie

 

In 'De Vergulde Zwaan' wordt open huis gehouden:

- Elke 1e dinsdagochtend van de maand, 9.00 – 12.00 uur

- Elke 3e dinsdagavond van de maand, 19.00 – 21.30 uur

  

U bent van harte welkom op deze inloop momenten, als u: belangstelling heeft voor een van de werkgroepen, vragen heeft over de historie van Lisse, informatie heeft over de geschiedenis van Lisse, iets heeft wat u bij ons wilt onderbrengen of gewoon omdat u nieuwsgierig bent.

 

Contact

 

Secretariaat: Zuiderkruis 51, 2163 AC Lisse

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: http://www.oudlisse.nl

Uit de collectie van deze deelnemer


×