Collectiewebsite Gemeente Lisse

Disclaimer

Disclaimer

Deze site is een samenwerking tussen de gemeente Lisse en verschillende instellingen in de gemeente Lisse die een beeldcollectie beheren. De gemeente Lisse is niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's van de deelnemende instellingen, noch voor de teksten, noch voor de foto's die door de deelnemers op het algemene gedeelte van de site worden gezet. De gemeente Lisse is evenmin aansprakelijk voor eventuele fouten en onjuistheden in de informatie die op deze site wordt aangeboden, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

 

De bezoekers van de Beeldbank Lisse hebben het recht om de afbeeldingen die via deze site toegankelijk zijn op te zoeken en te bekijken. Indien men op andere wijze gebruik wil maken van het aangeboden materiaal dan moet men dat vooraf (schriftelijk) zijn overeenkomen met de eigenaar van de betreffende afbeelding(en).

 

De eigenaars van de collecties, die via de Beeldbank Lisse inzage geven in hun collectie, behouden zich alle rechten voor ten aanzien van het intellectuele eigendom. Rechthebbenden op foto’s kunnen zich te allen tijde wenden tot de gemeente Lisse of de instelling van de betreffende collectie.


×